LIAG Brand Guide | Story

In the beginning...

Our Story

Onze geschiedenis
LIAG is in 1919 opgericht door Dirk Roosenburg, tijdgenoot van architecten als Dudok, Oud en Rietveld. Zijn visie was niet anders dan die van LIAG vandaag: gebouwen ontwerpen die mensen gelukkig maken en waarde toevoegen aan de maatschappij. Veel van zijn gebouwen zijn inmiddels rijksmonument, waaronder de voormalig hoofdkantoren van Philips en KLM, de Lichttoren in Eindhoven en het Apollo House in Amsterdam. Vandaag de dag heeft LIAG opdrachten in Europa, het Midden-Oosten en China, vooral in de utiliteitsbouw en gezondheidszorg.

Partners tot heden
Dirk Roosenburg, Piet Verhave, Jaap Luyt, Wouter De Iongh, Gé Van Herpen, J. Slikker, Maarten Grasveld, Jan Abels, Hans Ophorst, Dirk Roosenburg, Steve Lewis, Arie Aalbers, Erik Schotte en Thomas Bögl.

Onze visie
Architectuur van geluk. Dat is waar LIAG voor staat. Bij alles wat we doen staat het welzijn van de gebruikers centraal. Want architectuur kan veel meer bijdragen dan functie en vierkante meters. LIAG ontwikkelt gezonde gebouwen die mensen in hun functioneren optimaal ondersteunen. Die ruimte bieden voor ontplooiing en ontwikkeling. Hiervoor kijken we goed naar tast- en meetbare factoren, zoals daglicht, akoestiek en luchtkwaliteit. Maar ook minder meetbare aspecten, zoals uitzicht, sociale veiligheid en dimensies van ruimten zijn belangrijk.

Onze expertises
LIAG is een full circle architectenbureau. Dat betekent dat we alles in huis hebben om de volledige levensloop van een gebouw vorm te geven. Door zo vroeg en lang mogelijk bij een project betrokken te zijn, kunnen we het meeste voor onze klanten betekenen. Onze expertises helpen ons hierbij: circulair bouwen, bouwadvies en BIM. En we geloven heilig in co-creatie. Door de gebruikers bij het ontwerpproces te betrekken, komen we tot architectuur van geluk.

Onze cultuur
Alleen met gelukkige medewerkers kun je gebouwen ontwikkelen waar het geluk van de gebruikers centraal staat. Daarom is elke medewerker bij LIAG even belangrijk en krijgt iedereen alle ruimte om zichzelf te ontwikkelen. We staan voor een open, informele sfeer waar we elkaar graag helpen en het succes van een project altijd voor persoonlijk succes gaat. Onderling respect zit als sinds de oprichting in het hart van ons bedrijf.

Onze kernwaardes
Liefde / Innovatie / Architectuur / Geluk